fairtrade.org.pl Fairtrade Polska | Fairtrade w Polsce. Skorzystaj z rynkowej szansy!

UPfairtrade.org.pl
Title: Fairtrade Polska | Fairtrade w Polsce. Skorzystaj z rynkowej szansy!
Description: Fairtrade Polska | Fairtrade w Polsce. Skorzystaj z rynkowej szansy! Kontakt Aktualno?ci Materia?y dla Ciebie English Start O nas Fundacja BIP Historia Wizja i misja Statut Raporty Wspó?praca Archiwum
Keywords:
fairtrade.org.pl is ranked 3 in the world (amongst the 30 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 60% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,300. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. fairtrade.org.pl has 43% seo score.
If you want to delete the domain name, please contact the e-mail:

fairtrade.org.pl Information

fairtrade.org.pl Information,fairtrade.org.pl IP Address,fairtrade.org.pl DNS Server

Website / Domain: fairtrade.org.pl
Website IP Address: 176.31.227.44
Domain DNS Server: dns.eko.org.pl,dns3.eko.org.pl

fairtrade.org.pl Rank

Alexa Rank: 4818641
Html Domain Rank: 3/10
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

fairtrade.org.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,300
Daily Revenue: $11
Monthly Revenue $353
Yearly Revenue: $4,300
Daily Unique Visitors 1,084
Monthly Unique Visitors: 32,520
Yearly Unique Visitors: 395,660

fairtrade.org.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection close
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache
Date Thu, 22 Feb 2018 02:42:20 GMT

fairtrade.org.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

fairtrade.org.pl Traffic Sources Chart

fairtrade.org.pl Alexa Rank History Chart

aleax

fairtrade.org.pl Html To Plain Text

Fairtrade Polska | Fairtrade w Polsce. Skorzystaj z rynkowej szansy! Kontakt Aktualno?ci Materia?y dla Ciebie English Start O nas Fundacja BIP Historia Wizja i misja Statut Raporty Wspó?praca Archiwum Sprawiedliwy Handel Co to jest Sprawiedliwy Handel (Fair Trade)? Zasady Sprawiedliwego Handlu Fair Trade vs Fairtrade Dzia?ania edukacyjne i promocyjne Sprzeda? produktów Sprawiedliwego Handlu Sklepy online Organizacje krajowe Organizacje mi?dzynarodowe Fairtrade? Co to jest Fairtrade? Standardy Fairtrade Certyfikacja i licencjonowanie Efektywno?? Fairtrade Najwa?niejsze podmioty Fairtrade Produkty i producenci z Po?udnia Banany Producenci bananów Bawe?na Producenci bawe?ny Cukier Producenci trzciny cukrowej Herbata Producenci herbaty Kakao Producenci kakao Kawa Producenci kawy Kwiaty Producenci kwiatów Wino Producenci wina Z?oto Producenci z?ota Inne produkty Przyk?adowi producenci Produkty i producenci z Polski Raporty i badania Dla firm Fairtrade Polska Wsparcie dla firm Hurtownie i dystrybutorzy Zamów/Pobierz publikacje Natura Food 2016 Zaanga?uj si? Fairtrade Challenge 2017 W??cz si? w kampanie Materia?y dla Ciebie Darowizny i odpisy podatkowe Kontakt Aktualno?ci Materia?y dla Ciebie English Poka? menu Przeka? 1% na Fairtrade Polska Pomó? wspiera? drobnych rolników i producentów w krajach Po?udnia Raport Fairtrade International Dowiedz si?, jak w praktyce dzia?a Fairtrade CZYM JEST FAIRTRADE? Zobacz wideo o systemie Fairtrade POZNAJ STANDARDY FAIRTRADE Dowiedz si? wi?cej GDZIE KUPISZ FAIRTRADE? ZOBACZ LIST? SKLEPóW AKTUALNO?CI 7 kwietnia 2017 Ben & Jerry’s podbija kubki smakowe warszawian We wtorek 4 kwietnia w Warszawie by?o s?onecznie i bardzo ciep?o – w sam raz, aby orze?wi? si?, zajadaj?c pyszne lody. Kto w tym czasie znalaz? si? w okolicach Dworca Centralnego, mia? okazj? spróbowa? wy?mienitych lodów Ben & Jerry’s rozdawanych w ramach akcji Free Cone Day. Po zaspokojeniu apetytu uczestnicy akcji mogli odwiedzi? stoisko Fairtrade Polska, aby dowiedzie? si? wi?cej na temat Sprawiedliwego Handlu. czytaj wi?cej 3 kwietnia 2017 Twój 1% pomo?e nam lepiej promowa? Sprawiedliwy Handel w Polsce Sukces Sprawiedliwego Handlu zale?y w du?ej mierze od nawi?zania i utrzymania wi?zi mi?dzy producentami z krajów globalnego Po?udnia i ?wiadomymi konsumentami, którym nie jest oboj?tne to, w jaki sposób powstaj? wybierane przez nich produkty. czytaj wi?cej 11 marca 2017 Fairtrade Challenge 2017 Podejmij wyzwanie i pomó? dowiedzie? si? innym o Fairtrade! czytaj wi?cej B?D? NA BIE??CO FAKTY O FAIRTRADE Ponad 1,6 miliona rolników i pracowników najemnych korzysta z systemu Fairtrade. Po?ow? miejsc w zarz?dzie Fairtrade International maj? przedstawiciele rolników z krajów globalnego Po?udnia. W systemie Fairtrade funkcjonuje 1226 organizacji producenckich zlokalizowanych w 74 krajach na ?wiecie. 88% producentów w systemie Fairtrade jest zrzeszonych w ma?ych spó?dzielniach lub stowarzyszeniach producenckich. Twitter Tweets by FairtradePolska Facebook Sprawiedliwy Handel Polecamy Koalicjanci zarzad@fairtrade.org.pl facebook.com/FairtradePolska instagram.com/FairtradePolska twitter.com/FairtradePolska fairtrade.org.pl/rd/filmy Informacje o stronie Strona Fundacji ?Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska powsta?a w 2008 r. w ramach projektu ?Profesjonalizacja dzia?ań polskich NGO w zakresie Sprawiedliwego Handlu” wspó?finansowanego przez Fundacj? Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Rozbudowano w ramach projektów: Sprawiedliwi, aktywni, ?wiadomi – budowa podstaw dla kampanii ?Szko?y Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” w Polsce oraz Sprawiedliwi, aktywni, ?wiadomi – rozwój kampanii ?Spo?eczno?ci Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” wspó?finansowanych z programu Obywatele dla Demokracji z Funduszy EOG (E2/1281), z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (193_I/2014 i 382_I/2015) oraz ze ?rodków Województwa Ma?opolskiego otrzymanych z Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazw? ?Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównowa?onego rozwoju i solidarno?ci mi?dzynarodowej” (REDDSO) na podstawie umowy nr IXA/651/EK/14. Dofinansowano ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach mi?dzynarodowego projektu ?Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability (SSEDAS) in EYD 2015 and beyond”. Za tre?? odpowiada Fundacja ?Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, a wyra?one pogl?dy niekoniecznie odzwierciedlaj? oficjalne stanowisko Unii Europejskiej. fairtrade.org.pl 2008 - 2017. Tre?? udost?pniona na zasadach Creative Commons 2.5. site by wiredot.com

fairtrade.org.pl Similar Website

Domain Site Title
fairtradellc.com fairtrade | FAIRTRADE
fair-t.com Fairtrade T-Shirts | Fairtrade Tees | Fairtrade Fashion
fairtradelondon.org.uk Fairtrade London
fairtrade.ca Fairtrade Canada
fairtradeamerica.org Fairtrade America
bristolfairtrade.org.uk bristol-fairtrade
fairtradehorsham.org.uk Fairtrade Horsham
fairtrade-organics.com fairtrade-organics.com
bosch.pl Bosch w Polsce | Bosch Polska
fairtradechallenge.se World Fairtrade Challenge - Fairtrade Sverige
fairtradevending.co.uk Fairtrade Beverage Machines, Fairtrade Snack Machines and Fairtrade Ingredients
lotnisko-airport.pl Lotniska w Polsce, Lotnisko Airport - Polska
fairliefairtrade.co.uk Fairlie Fairtrade Village - Scotland's First Fairtrade Village
fairtradearnhem.nl Welkom bij FairTrade Arnhem — Fairtrade gemeente
fairtradefurniture.co.uk Fairtrade Conservatory Furniture
fair-trade-glasgow.co.uk Glasgow Fairtrade Cooperative
ccapfairtrade.com CCAP Fairtrade for Development Inc.
fairtrade.se Startsida - Fairtrade Sverige